A "TANÍTVÁNYAIM" OLDAL TÖRTÉNETE

Tanári pályafutásom alatt több ezer tanítványom volt, de ebben a névsorban közülük csak jóval kevesebben szerepelnek.

Ennek praktikus oka, hogy ennek a névsornak az elsõ változata azon írásos feljegyzéseim alapján készült, amelyet a fizika tanulásában, illetva a versenyzésben legaktívabb tanulókról készítettem.

A névsorba így elsõként azok a tanítványaim kerültek be, akik a KöMaL fizika rovata feladatainak megoldása révén, díjakkal, helyezésekkel, dicséretekkel, tanulmányaik során fizikában elért eredményeikkel öregbítették a Csongrádi Batsányi János Gimnázium jó hírnevét.

Természetesen sok olyan tanítványom is volt, aki nem mûszaki, vagy természettudományos vonalon építette tovább a karrierjét, hanem humán, vagy társadalomtudományokkal foglalkozott, tanár, óvónõ, szakmunkás, ügyvéd, közgazdász lett.

Ha bárki a volt tanítványaim közül úgy gondolja, hogy szívesen szerepelne a tanítványaim névsorában, kérem, hogy értesítsen, és küldjön valami információt arról, hogy mit jelentett számára akkor vagy milyen hatással volt mostani életére a fizika tanulása, egyáltalán mivel foglalkozik, hogy megy a sora mostanában.